Popis

Cílem maturitního projektu je grafická změna školního časopisu Deltex. Jedná se o grafické zpracování do formy v podobě designu Facebooku. Časopis, který byl zpracován je ze září 2016. Psaní a tvorba článků nejsou součástí náplně maturitního projektu. Grafické zpracování je tvořeno v produktech Adobe, zejména Adobe Illustrator, InDesign. Pomocí Adobe Illustrator je vytvořena tisknutelná forma časopisu a šablona časopisu. V InDesignu je vytvořena interaktivní forma časopisu pro publikaci na internetu.